Tôi là Nam Nguyễn sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Bạn bè vẫn hay gọi tôi bằng cái tên Nam Trới.

Sở thích:

  • Đọc One Piece và Doraemon.
  • Thích được ngồi lắp Lego với các con.
  • Ăn cơm với lạc và vừng.
  • Trà đá hướng dương.

Tôi có 8 năm kinh nghiệm về:

  • Điều hành và quản lý doanh nghiệp
  • Marketing & Sales
  • Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Cách đây 5 năm mục tiêu của chúng tôi (công ty) là tồn tại.

Cách đây 3 năm mục tiêu của chúng tôi là kiếm tiền (Make Money).

Và bây giờ, mục tiêu của chúng tôi là chinh phục thị trường quốc tế (Go Global): x3english.com.

Tôi lập blog này với tên gọi đầu tiên là: Chuỗi Giá Trị cách đây hơn 7 năm.

Tại giai đoạn đó, tôi viết khá nhiều trong khoảng 1.5 năm. Sau đó ngừng viết… vì lúc đó làm ăn chẳng ra sao cả, làm gì còn tâm trí nào mà viết.

Đến thời điểm cuối năm 2017, tôi muốn viết trở lại và đổi tên thành: Do That Works như các bạn đang thấy.

Theo đúng tiêu chí: Pay It Forward của chương trình IPL (một chương trình học mà tôi được học bổng và tham gia vào năm 2009 – 2010).

Tôi lập blog này rất đơn giản: chia sẻ quá trình lọ mọ cày cuốc cùng doanh nghiệp của mình. Để bạn có thể thu được điều gì đó và áp dụng cho chính mình để có một cuộc sống đơn giản hơn, tốt đẹp hơn.

Nam Trới – 20/11/2017