Category Archives: Do That Works

20 kỹ năng của nhà quản trị – Kỹ năng quản lý lãnh đạo

Quản lý, quản trị, lãnh đạo là một vị trí hay một công việc mà nhiều người muốn bởi vì những lợi ích, những quyền lực hấp dẫn mà nó mang lại. Để ngồi được vị trí đó đã khó, nhưng để có thể làm tốt được nó thì còn khó hơn rất nhiều lần. Trong bài […]

4 vấn đề quan trọng khi khởi nghiệp kinh doanh

Tại thời điểm tôi viết bài này, kết quả trên tìm kiếm trên Google khoảng 22,7 triệu kết quả. Có đủ các bài viết, có đủ các góc nhìn khác nhau về khởi nghiệp. Khởi nghiệm là một thách thức rất lớn, nhưng cũng đầy ma lực để hấp dẫn đủ mọi thành phần, độ […]