Category Archives: Do That Works

Trần Đại Hùng’s Timeline – 2009 – 2011

Nơi lưu trữ các bài viết của Trần Đại Hùng giai đoạn 2009 – 2011. Updated 2016: Có một vài bạn PM hỏi tôi. Trần Đại Hùng là ai? Trả lời: Là người bạn đời của tôi? Tại sao lại đưa “nó” lên? Trả lời: phần lớn cuộc đời của tôi sẽ sống “hạnh phúc” […]

Chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hùng – Viettel với cộng đồng IPL

Thực sự là rất tiếc vì không được tham dự buổi chia sẻ của anh với cộng đồng IPL. Rất may là có bạn Nguyễn Bá Quá có note lại khá chi tiết, tôi chia sẻ lại thông qua bài viết này. Lưu ý: trong bài viết bao gồm những nhận định chủ quan của […]

Kế hoạch kinh doanh – Hướng dẫn chi tiết từ A tới Z

Hồi loay hoay viết kế hoạch kinh doanh, tôi cũng google trong nước, ngoài nước, hỏi bạn, hỏi bè để có một mẫu kế hoạch kinh doanh mà mình thấy là ngon lành nhất. Cho đến khi, tôi được anh Lê Quang Phúc (CEO của BDSC) gửi cho lớp IPL1 mẫu kế hoạnh kinh doanh […]