Category Archives: Do That Works

Cách nghĩ để thành công – Napoleon Hill [Sách]

Quyển sách “Think & Grow Rich” về các tư tưởng cơ bản cũng không khác nhiều lắm so với các quyển sách tôi đã được đọc, nó chỉ thể hiện lại dưới một cách nhìn khác. Nhưng quyển sách có một điểm nhấn khá thú vị so với các quyển sách khác, nó đã trả […]

Quản lý dự án – Tài liệu chi tiết từ A tới Z

Do chưa có thời gian, nên tôi chia sẻ bài viết dưới dạng tài liệu. Tôi sẽ tổng hợp và có hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới. Trong tài liệu này, có thiên hướng chia sẻ nhiều về quản lý dự án phần mềm, nhưng về cơ bản công việc quản lý dự án là […]