Trần Đại Hùng’s Timeline – 2009 – 2011

Nơi lưu trữ các bài viết của Trần Đại Hùng giai đoạn 2009 – 2011. Updated 2016: Có một vài bạn PM hỏi tôi. Trần Đại Hùng là ai? Trả lời: Là người bạn đời của tôi? Tại sao lại đưa “nó” lên? Trả lời: phần lớn cuộc đời của tôi sẽ sống “hạnh phúc” […]

Chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hùng – Viettel với cộng đồng IPL

Thực sự là rất tiếc vì không được tham dự buổi chia sẻ của anh với cộng đồng IPL. Rất may là có bạn Nguyễn Bá Quá có note lại khá chi tiết, tôi chia sẻ lại thông qua bài viết này. Lưu ý: trong bài viết bao gồm những nhận định chủ quan của […]