Top Talk – Chuỗi chia sẻ của những anh lớn với cộng đồng IPL

Top Talk là chuỗi các chương trình chia sẻ của những người anh lớn đi trước cho cộng đồng IPL. Trong khóa của tôi, chúng tôi có may mắn được nghe chia sẻ và trao đổi cùng với anh Đặng Văn Thành, anh Nguyễn Mạnh Hùng, anh Đỗ Duy Thái, anh Đặng Lê Nguyên Vũ, […]

Tư duy lại tương lai – Rowan Gibson [Sách]

“Rethinking the future” là một quyển sách hàm chứa trong nó một khối lượng kiến thức rất uyên bác của những giáo sư đầu ngành. Tại thời điểm này – năm 2009, người đọc có cảm nhận nhiều quan điểm của người viết là hiển nhiên. Tuy nhiên xét tại thời điểm quyển sách được […]